» Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Truyền thông Mê kông là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Chúng tôi tập hợp đội ngũ kỹ sư viễn thông, công nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, xây dựng các công trình viễn thông. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Mê Kông telecom cần tuyển những vị trí nhân sự sau:
STT
Chức danh
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
2
Tp Hồ Chí Minh
28/02/2017
3
Tp Hồ Chí Minh
28/02/2017
4
Tp Hồ Chí Minh
15/03/2018