» Đối tác » Vinafone

Vinafone

Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM,3G, nhắn tin,...và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone